Dove posso comprare Zabaku Inu (ZABAKU)?

Zabaku Inu (ZABAKU) si può comprare su PancakeSwap (V2), su Hotbit o su BKEX.

N.B. Il token Zabaku Inu (ZABAKU) non è più presente negli exchange sopra riportati.